Koolivaheajad 2020/2021. õppeaastal

  1)  I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
  2)  II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
  3)  III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
  4)  IV vaheaeg 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
  5)  V vaheaeg (v.a lõpuklass) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.

Trimestrid 2020/2021. õppeaastal

I trimester 1. september 2020 kuni 27. november 2020. a;

II trimester 30. november 2020 kuni 12. märts 2021. a;

III trimester 15. märts 2021 kuni 11. juuni 2021. a.

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) - 28. mai 2021. a;
  • matemaatika (kirjalik) -  3. juuni 2021. a;
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) - 9. juuni 2021. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) - 9. juuni 2021. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

  • 4. klassi loodusõpetus (kirjalik) - 23.-24. september 2020. a;
  • 4. klassi matemaatika (kirjalik) - 30. september - 1. oktoober 2020. a;
  • 7. klassi loodusõpetus (kirjalik) - 21.-22. september 2020. a;
  • 7. klassi matemaatika (kirjalik) - 28.-29. september 2020. a.