KEHTNA KOOLIS TOIMUVAD

UUDISED, SÜNDMUSED, ÜRITUSED

Õppetöö korraldus alates 18.05.2020

Kooliaasta lõpetamine

Alates 18. maist saame osaliselt jätkata kontaktõppega ning kooli kutsutakse ainult need õpilased, kellele distantsõpe ei sobinud ja tekitas raskusi.

Õppurite paigutamisel järgime 2+2 nõuet. Klassijuhatajad võtavad nende õpilastega ühendust, keda ootame kooli.

Põhikooli lõpuaktus

Kindlasti ei saa korraldada tavapärast lõpuaktust, mis toob kokku suure rahvahulga. Siiski annab viiruse leviku taandumine lootust, et eritingimustel saab 9. klassi lõpuaktuse läbi viia. Järgima peab kõiki tol hetkel avalikele kogunemistele kehtivaid piiranguid ja reegleid. Esialgsete plaanide kohaselt toimib lõpuaktus 12. juunil. Anname esimesel võimalusel täpsema info.

Põhikooli lõputunnistus

Iga põhikooli lõpetanu saab soovi korral oma lõputunnistusest digitaalse väljavõtte, millega on võimalik õpingute jätkamisel või tööle siirdumisel tõendada põhi- või keskhariduse omandamist.

Lõpueksamid

Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohaselt põhikoolieksameid tänavu ei toimu.

Prindi   Admini e-post