6. LOOVTÖÖDE LÄBIVIIMISE KORD JA JUHEND KEHTNA PÕHIKOOLI III KOOLIASTMES