2017/2018 õa õpetajate konsultatsiooni ajad on uuendamisel. Varume kannatust.

Kehtna Põhikooli aineõpetajate konsultatsiooniajad:

 

AINE

ÕPETAJA

AEG

Vene keel

Ulvi Ratasepp

T - kokkuleppel

Ajalugu

Reelika Laes

õpetajaga kokkuleppel

Biloogia, Geograafia,

Andrus Metsma

R – 6 tund (13.15 – 14.00)

Loodusõpetus

Andrus Metsma

R – 6 tund (13.15 – 14.00)

 

Laura Piiper

N – 7-8 tund (14.10 – 15.45 eelnevalt kokkuleppida)

 

Liis Mätlik

 

Ühiskonnaõpetus, Keemia

Tiina Türk

Õpetajaga kokkuleppel

Matemaatika

Liivi Kundla

K – 7, 8 tund (14.10 – 15.45)

N – 7,8 tund (14.10 – 15.45)

Muusika

Lea Karjane

K – 7 tund (14.10 -14.55)

Kehaline Kasvatus

Kadi Peedo

T – 8 tund (15.00)

Eesti keel ja Kirjandus

Kirsti Villard

T – 7 tund (14.10 – 14.55)

Ülle Aas

E – 6 tund (13.15 – 14.00) ja kokkuleppel

Inglise keel

Evelyn Kurg

E – 7 tund (14.10 – 14.55);

N – 7-8 tund (14.10 – 15.45)

Arvutiõpetus

Airi Metsaäär

R – 6 tund (13.15 – 14.00)

Kunst, Tööõp., Ühiskonnaõpetus, Ajalugu, Inimeseõpetus

Edda Rei

T – 7.tund (14.10 – 14.55)

3 A klass

Airi Metsaäär

 

K – 6 tund (13.15 – 14.00)

4 A   klass

Ragne Falilejev

E – 7 tund (14.10 – 14.55)

T – 6 tund (13.15 – 14.00) ja kokkuleppel

3 B klass

Merike Saar

 

K – 6 tund (13.15 – 14.00)

 

Teele Tammik

 

õpilasega kokkuleppel

2 B  klass

Koidu Karja

 

E – 6 tund (13.15 – 14.00)

1 klass

Ulvi Koit

 

N – 6 tund (13.15 – 14.00)

 

Ene Laur

 

 

Keemia, Ühiskond

Tiina Türk

 

 

Füüsika

Väino Kundla

 

 

Tööõpetus (poisid)

Toomas Tõnisson