8. november toimub koolis õpilasesinduse valimised. Uued liikmed valitakse 4. ja 5. klassi õpilaste seast.

09. novembril on teise tunni ajal koolis 1.-3. klassile pärimuslik kontsert mardi- ja kadripäeva tähistamiseks.

13. november  kell 19.00 (teisipäev) toimub koolis isadepäeva tähistamine. Kooli võimlasse on oodatud kõik õpilased koos isade, vanaisade, onude  või kasvõi emadega. Toimub perekondlik kehalise kasvatuse tund õpetaja Aarnega.

 

19. novembril toimub inglise keele metoodikapäev. Spellimine.

22. novembril  kell 13.00 - 14.45 toimub 1-4. klassi kadri- ja mardipäeva tähistamine. Kõik klassid teevad kahest ette antud muinasjutust lühilavastuse, lisateemaks on nutitelefon.

 

Jõulukuu eelinfo:

Esmaspäeviti tervitame õpilasi advendi alguse puhul kooliuksel!

8. detsembril on õpetajate jõuluväljasõit

11. detsembril kell 17-19 heategevuslik jõululaat

17. detsembril kell 18.30 jõulukonsert Kehtna Peetri kirikus kogukonnale

20. detsembril kell 18.30 kogu kooli jõulupidu Kehtna KHK-s

21.detsembril toimub kogu koolipere jõululõuna