Märtsi sündmused

5.märts – 12. märts  - kauni käekirja konkurss, mille paremad tööd seatakse üles näitusena emakeele päeval

8. märts – vahetunni tegevused tüdrukutele

12. märts – infominutid esimese tunni ajal

14. märts – emakeele päeva tähistamine. Etlejate konkurss „Keele kaunis kõla“

Sel päeval räägime kõik kaunis emakeeles, ei kasuta väljendeid nagu ok, tsau, pakaa jne.

18. märts – vanem kooliaste Pärnu teatris vaatamas etendust „Moraal“

25. märts – koolitus õpetajatele „Turvaline kool“

27. märts – noorem kooliaste Pärnu teatris vaatamas etendust „Dr Dolittle“