ÕPILASE HILINEMISTE JA PÕHJUSETA PUUDUMISTE MENETLEMISE KORD.


HILINEMISTE MENETLEMINE:
1.    Õpetaja märgib kõik hilinejad päevikusse.
2.    2. lühiajalise hilinemise korral vestleb klassijuhataja õpilasega.
3.    7. lühiajalisel hilinemisel võtab klassijuhataja lapsevanemaga ühendust.
NB: Kui õpilane on 7.korda järjest lühiajaliselt hilinenud, siis muutub see ÜHEKS põhjuseta puudumiseks. Seda jälgib ja märgib klassijuhataja.
4.    Iga 10. hilinemise korral karistatakse õpilast direktori käskkirjaga klassijuhataja ettepanekul ja hoolsuse hinne alandatakse ühe hinde võrra.
5.    Alates 10- minutilisest hilinemisest õpilast enam tundi ei lubata (vastav märge ekooli). Õpetaja saadab hilineja 103 ruumi, kus õpilast ootavad lisaülesanded.  Õpilasel tuleb  lisaülesanne esitada aineõpetajale, kelle tunnist ta puudus.
6.    Kui õpilane suunatakse teist korda
103 ruumi, vestleb klassijuhataja lapsevanemaga.
7.    Kui õpilane suunatakse kolmandat korda
103 ruumi, vestleb sotsiaalpedagoog õpilasega ja vajadusel ka lapsevanemaga.
8.    Kui õpilane suunatakse viiendat korda 103 ruumi, karistatakse õpilast direktori käskkirjaga klassijuhataja/ sotsiaalpedagoogi ettepanekul ja hoolsuse hinne alandatakse ühe hinde võrra.

PÕHJUSETA PUUDUMISTE MENETLEMINE
1.    2. põhjuseta puudumise korral võtab klassijuhataja lapsevanemaga ühendust.
2.    5.põhjuseta puudumise korral vestleb sotsiaalpedagoog õpilasega (vajadusel lapsevanemaga) klassijuhataja ettepanekul.
3.    7. põhjuseta puudumise korral vestlevad klassijuhataja ja sotsiaalpedagoog õpilase ja lapsevanemaga.
4.    10.põhjuseta puudumise korral karistatakse õpilast direktori käskkirjaga klassijuhataja/ sotsiaalpedagoogi ettepanekul.
5.    20. põhjuseta puudumise korral kaasatakse sotsiaalpedagoogi poolt valla lastekaitsetöötaja ja vajadusel valmistatakse ette alaealiste komisjoni materjalid.