Õpetajate toa telefon 4892 124

E-posti saatmisel asenda [ät] aadressis @ märgiga.

Kehtna põhikooli õpetajad

1

Ülle Aas

ulle.aas(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 3.a kl klassijuhataja, eesti keel, kirjandus

2.

Katri Buht

Katri.buht(ät)kehtnakool.ee

Inglise keel, õppealajuhataja

3.

Dmitri Djuženkov

dmitri.djuzenkov(ät)kehtnakool.ee

Vene keel, inglise keel

4.

Ragne Falilejev

ragne.falilejev(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 1.kl klassijuhataja, eesti keel, robootika

5.

Ingrid Jääts

ingrid.jaats(ät)kehtnakool.ee

Pikapäeva õpetaja

6.

Koidu Karja

koidu.karja(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 3.b kl klassijuhataja, kunst, tööõpetus

7.

Lea Karjane

lea.karjane(ät)kehtnakool.ee

Muusikaõpetaja, 6. kl klassijuhataja

8.

Ulvi Koit

ulvi.koit(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 2.kl klassijuhataja, kehaline kasvatus

9.

Liivi Kundla

liivi.kundla(ät)kehtnakool.ee

Matemaatika

10.

Evelyn Kurg

evelyn.kurg(ät)kehtnakool.ee

Inglise keel, 9. kl klassijuhataja

11.

Joonas Laur

joonas.laur(ät)kehtnakool.ee

Kehaline kasvatus

12.

Airi Metsaäär

airi.metsaaar(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 4.a kl klassijuhataja, arvutiõpetus, liiklusõpetaja, robootika

13.

Andrus Metsma

andrus.metsma(ät)kehtnakool.ee

Geograafia, füüsika

14.

Kersti Mäevälja

kersti.maevalja(ät)kehtnakool.ee

Kehaline kasvatus, huvijuht

15.

Liis Mätlik

liis.matlik(ät)kehtnakool.ee

Loodus, bioloogia

16.

Krista Olesk

 

Kehaline kasvatus, näiteringi juhendaja

17.

Laura Piiper

laura.piiper(ät)kehtnakool.ee

7.b klassijuhataja, matemaatika, loodusõpetus

18.

Pille Prey

sotsiaalpedagoog(ät)kehtnakool.ee

Karjääriõpetus, 7.a kl klassijuhataja, sotsiaalpedagoog

19.

Angelika Randjärv

angelika.randjarv(ät)kehtnakool.ee

Eripedagoog

20.

Edda Rei

edda.rei(ät)kehtnakool.ee

Kunst, tütarlaste tööõpetus, geograafia, 8. kl klassijuhataja

21.

Merike Saar

merike.saar(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 4.b kl klassijuhataja, liiklusõpetaja

22.

Kadri Tammar

kadri.tammar(ät)kehtnakool.ee

5. kl klassijuhataja, ajalugu, ühiskonnaõp., inimeseõp.

23.

Kristina Tammaru

kristina.tammaru(ät)kehtnakool.ee

Eesti keel, kirjandus

24.

Aire Tammik

aire.tammik(ät)kehtnakool.ee

Väikeklassi õpetaja

25.

Toomas Tõnisson

toomas.tonisson(ät)kehtnakool.ee

Poiste tööõpetus

26.

Tiina Türk

tiina.turk(ät)kehtnakool.ee

Keemia

27.

Siim Viisut

siim.viisut(ät)kehtnakool.ee

Kehaline kasvatus