Õpetajate toa telefon 4892 124

E-posti saatmisel asenda [ät] aadressis @ märgiga.

Kehtna põhikooli õpetajad

1

Ülle Aas

ulle.aas(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 4.a kl klassijuhataja, eesti keel, kirjandus

2.

Katri Buht

Katri.buht(ät)kehtnakool.ee

Inglise keel, õppealajuhataja

3.

Dmitri Djuženkov

dmitri.djuzenkov(ät)kehtnakool.ee

Vene keel

4.

Ragne Falilejev

ragne.falilejev(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 2.kl klassijuhataja, robootika

5. Sigrit Jõgi sigrit.jogi(ät)kehtnakool.ee Inglise keel

6.

Ingrid Jääts

ingrid.jaats(ät)kehtnakool.ee

Pikapäeva õpetaja

7.

Koidu Karja

koidu.karja(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 4.b kl klassijuhataja, matemaatika, kunst.

8.

Lea Karjane

lea.karjane(ät)kehtnakool.ee

Muusikaõpetaja, 7. kl klassijuhataja

9. Gerli Kiis gerli.kiis(ät)kehtnakool.ee Inglise keel

10.

Ulvi Koit

ulvi.koit(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja 3.kl klassijuhataja, loodusõpetus

11. Sigrid Kressel sigrid.kressel(ät)kehtnakool.ee Töö ja tehnoloogiaõpetus

12.

Liivi Kundla

liivi.kundla(ät)kehtnakool.ee

Matemaatika

13.

Joonas Laur

joonas.laur(ät)kehtnakool.ee

Kehaline kasvatus

14.

Andrus Metsma

andrus.metsma(ät)kehtnakool.ee

Füüsika

15.

Kersti Mäevälja

kersti.maevalja(ät)kehtnakool.ee

Huvijuht, 5. klassi klassijuhataja

16.

Liis Mätlik

liis.matlik(ät)kehtnakool.ee

Loodus, bioloogia

17.

Laura Piiper

laura.piiper(ät)kehtnakool.ee

8.kl klassijuhataja, matemaatika

18.

Pille Prey

sotsiaalpedagoog(ät)kehtnakool.ee

Karjääriõpetus, sotsiaalpedagoog

19.

Angelika Randjärv

angelika.randjarv(ät)kehtnakool.ee

Eripedagoog

20. Artur Rassmann artur.rassmann(ät)kehtnakool.ee Kehaline kasvatus, 5. klassi klassijuhataja

21.

Edda Rei

edda.rei(ät)kehtnakool.ee

Käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus, geograafia, 9. kl klassijuhataja

22.

Merike Saar

merike.saar(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 1. kl klassijuhataja, liiklusõpetaja

23.

Kadri Tammar

kadri.tammar(ät)kehtnakool.ee

6. kl klassijuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus

24.

Aire Tammik

aire.tammik(ät)kehtnakool.ee

Väikeklassi õpetaja

25.

Tiina Türk

tiina.turk(ät)kehtnakool.ee

Keemia

26.

Kirsti Villard

kirsti.villard(ät)kehtnakool.ee

Eesti keel ja kirjandus, inglise keel