19.03. Eelkool 1. klassi astujad
26.03 Eelkool 1. klassi astujad
27.03 Maakondlik vene keele päev 7.-8. klass
märts Karjäärinädal 1.-9. klass
aprill 9.kl lõpualbumi jaoks pildistamine 9. klass
02.04 Eelkool 1. klassi astujad
03.04. Esitada nimekiri õpilastest, kes saavad direktori vastuvõtule kogu kool
09.04 Eelkooli lõpetamine ja lastevanemate koosolek  
10.04 "Mälumäng" 1-4kl ja 5-9kl
aprill Solistide konkurss "Laulukarusell" valla õpilased
aprill Õpilaste, õpetajate ja vanemate rahulolu-uuringud kogu kool
aprill Keskkonnakuu kogu kool
17.04 Kooli ümbruse koristamine "Teeme ära!" kogu kool
17.04  õuesõppeklassi avamine koos vilistlastega kogu kool
18.04. - 20.04 Sauvo kooli võõrustamine 5.- 9.klass
20.04 Loovtööde esitamine 6.- 8.klass
aprill Kehtna PK hoolekogu koosolek koostöö huvigruppidega
  Südamenädal