Lea on Kehtna Põhikooli muusikaõpetaja, tänu kellele on meie koolis palju andekaid laululapsi. Õpilastele meeldivad tema tunnid ja ta annab oma tunde naudinguga. Ta on alati rõõmsameelne, abivalmis, sõbralik ja asjalik. Alati naerulsui!Võiks ju öelda, et Lea  suudab teisi oma pilli järgi tantsima panna.

Iga-aastased Lea korraldatud laste laululaagrid on õpilaste seas populaarsed. Koos lauldakse, mängitakse ja sõbrunetakse. Lea töökus ja sihikindlus on lapsi laulupeole viinud. Nii väikeseid, kui ka suuri!

Lea kannab väärikalt rahvariideid! Peab lugu liikumisest igal aastaajal! Sport on Lea elustiil! Ta võtab osa kooli üritustest, isegi kui ülesanne nõuab eneseületamist!

Lea tantsib segarahvatantsurühmas „Umbsõlg“. Koos „Umbsõle“ särasilmsete tantsijatega võetakse osa ka erinevatest kogukonna üritustest ja pidudest.

Lea ei karda raskusi. Juba mitmendat aastat on ta osa võtnud Põrgupõhja retkedest.

Ja nagu Leale omane, naudib ta igat hetke, pannes ka oma meeskonnaliikmed enne finishit „tantsima“JLeaga julgeb luurele minna küllJKui Lea just ei võistle, siis annab ta oma panuse muul moel. Tema tegemised on tulemuslikud ja austust ning uhkust väärivad! Tema käe all sirguvad ka klassijuhataja rollis olles toredad

ühtehoidvad õpilased. Õpilased ütlevad: „Ta on hea ja tore. Ta on rahulik, lahke ja tema tunnid on lõbusad. Lea annab edasi nii rõõmu, kui ka sõprust!“

Leaga ei hakka kunagi igav! Teda ümbritseb alati toetav ja armastav perekond! Tal on toredad ja kindlameelsed sõbrad kellega on alati lõbus!

Lea pilk on alati tulevikku suunatud, kuid see ei sega tal nautida igat hetke siin ja praegu! Selline on meie Lea! Oleme uhked tema üle! 

28. septembril andsid 3a, 3b ja 8. klass hoo sisse Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatava projekti selle õppeaasta tegemistesse.  Sõitsime üheskoos Kabli loodusmajja, et osa saada õppeprogrammist „Linnud sügisriigis“. Pärastlõunal veetsime lõbusasti aega Pärnu Terviseparadiisis.

3b klassi õpilased meenutavad:

Kaisa:„Me nägime inimeste ja lindude tehtud linnupesi. Metsas oli üks kuivanud puu, mis pidi olema rähnide söökla. Metsa all rohu sees olid ämblikuvõrgud, mille peal olid vihmapiisad.“

Liisbeth:„Metsateel kohtusime härra ja proua Kadakaga. Proua Kadakast ja härra Kadakast saab nii aru, et proual on marjad küljes, aga härral marju pole. Mulle tuli võsapuuk saapa peale.“

Egert:„Mere ääres nägin roosat, lillat ja oranži millimallikat. Veel nägin ühte surnud kala. Giid ütles, et see on ogalik.“

27. septembril kell 18.00 Kehtna kooli ümbruses.
Kogunemine koolimaja ees. 

Osaleda võivad võistkonnad, kus on vähemalt 4 liiget, 2 neist peavad olema lapsed ja 2 võivad olla ka täiskasvanud. Loomulikult võivad ka kõik 4 olla õpilased. 
Selga panna mugavad sportlikud riided ja kaasa võta hea tuju!
Info huvijuhilt 5251283

Kehtna põhikoolis alustab 4. oktoobrist uus trenn, parkuur.
Toimumisaeg: K, kl 15.00 - 16.30.
Koht: võimla 
Sihtrühm: 5.-9. klass
Kaasa vaja: Spordiriided+ jalanõud
Registreerimine: sotsiaalpedagoog Pille Prey
Treener: Märt Madison
Osalejate arv: 10 õpilast (suure huvi korral 12)   

20. septembril kell 18:00 - 19:00 toimub Kehtna Põhikooli aulas lastevanemate üldkoosolek. Peale üldkoosolekut kell 19:00 -20:00 toimub klasside koosolekud.

 

Üldkoosoleku teemad:
1. Õppeaasta käivitamine
2. Eelmise õppeaasta tulemused
3. Õuesõppeklass

4. Uutest huvitegevuse plaanidest
5. Hoolekogu töö
6. Käesoleva õppeaasta hoolekogu