Kehtna põhikoolis alustab 4. oktoobrist uus trenn, parkuur.
Toimumisaeg: K, kl 15.00 - 16.30.
Koht: võimla 
Sihtrühm: 5.-9. klass
Kaasa vaja: Spordiriided+ jalanõud
Registreerimine: sotsiaalpedagoog Pille Prey
Treener: Märt Madison
Osalejate arv: 10 õpilast (suure huvi korral 12)   

20. septembril kell 18:00 - 19:00 toimub Kehtna Põhikooli aulas lastevanemate üldkoosolek. Peale üldkoosolekut kell 19:00 -20:00 toimub klasside koosolekud.

 

Üldkoosoleku teemad:
1. Õppeaasta käivitamine
2. Eelmise õppeaasta tulemused
3. Õuesõppeklass

4. Uutest huvitegevuse plaanidest
5. Hoolekogu töö
6. Käesoleva õppeaasta hoolekogu

Kehtna põhikooli endises sööklaruumis on laudadele sätitud õpilaste eelmisel õppeaastal kooli jäänud riided. Palun tulge septembrikuu jooksul koolist läbi ja leidke oma lapse riided.
Väga palju on talvepükse, sisejalanõusid, kehalise kasvatuse riideid.
Oktoobris toimetame asjad ära.

Head Kehtna põhikooli õpilaste vanavanemad!
Tähistame vanavanemate päeva meie koolis 8. septembril.
Olete oodatud kooli kell 9:00.
Saate külastada 2. ja 3. ainetundi.
Seejärel toimub teil endal tund koos meie kooli kõige väiksematega.
Rütmika koos 1. klassi õpilastega kooli aulas.
Sellele järgneb väike koosviibimine.

Võimalusel andke palun klassijuhatajale oma tulekust teada hiljemalt neljapäevaks.