Kehtna põhikooli joonistusvõistlus 2018

Teema: Minu kodu, Eesti Vabariik

Eesmärk:

  • 1) Panna õpilased mõtlema ja ennast väljendama kodu ja Eestimaa teemadel.
  • 2) Parimate töödega kaunistada koolimaja EV100 pidustuste ajal

Töö formaat:

  • Joonistus peaks mahtuma A4 formaadile.
  • Tehnika võib olla vabalt valitud. Lubatud on harilik pliiats, värvi pliiats, guašid, vesivärvid, värviline paber jne.
  • Töö peab olema tasapinnaline.
  • Tööl peab olema ära märgitud õpilase nimi ja klass.

Võistluse kestvus: 8. jaanuar – 9. veebruar 2018

Parimaid igast vanuserühmast (I-III kl, IV-VI kl, VII-IX kl) autasustatakse!

Sinu töö peab jõudma kas klassijuhataja või huvijuhi kätte!

Ole loov!