Head Kehtna põhikooli õpilaste vanavanemad!
Tähistame vanavanemate päeva meie koolis 8. septembril.
Olete oodatud kooli kell 9:00.
Saate külastada 2. ja 3. ainetundi.
Seejärel toimub teil endal tund koos meie kooli kõige väiksematega.
Rütmika koos 1. klassi õpilastega kooli aulas.
Sellele järgneb väike koosviibimine.

Võimalusel andke palun klassijuhatajale oma tulekust teada hiljemalt neljapäevaks.